FINLUX 1000 -3000-5000 serie

1000  
Tilbageløbsliner og ingen lyd: Diod DA01 12v
Ingen billed og lyd: Ta2 (BC547)
Ingen billed og lyd, højsp.ok:Ri20 (100R)
Ø/Vfejl  ca 12 volt på drivtransistor Tx3 : Dz8(BY299 )
Billed ruller: Cu8 ( 1µ/63 ), Cu4 ( 100µ/16) i nätdelen.
Lydfejl: ICe1 (TDA1230)
Død: Du18 BY299 ,DU20 (BY299), TU1 (R3272=BU908) ,Ch11 (47uF63V)
Går i stby.:DA1 (IN4007)
Trykknapper på app virker ikke (evt.periodisk):47ohm bag printet til kontakter
Ingen lyd,slukker efter ca 10min: ICh1 (TDA2578 ben13 station ident lav)
 
DIV fejl:Netafbryder. Stik til hor. og vert.afbøjning . Lodninger især v/nettrafo , dioder på sekundær, driverspole og tuner. Højspændingstrafo ofte defekt. RGB kabler defekte, hvis man har drejet venstre print mange gange

*********************

*********************

3000  
Død springer sikring evt periodisk:PTC (96009)
Død (sikring ok)
: Cu7(100uf), Cu8(100uf), Cu11(100uf), Cu16(1uf)el.lytter på primærsiden i netdel ,hvis Tu1(BU508) er kortsluttet skift også TDA4601, Ru6(100kohm), Ru18 og Ru19 (120kohm)
Død/Kun st.by:, lod omkring HSP trafo efterlod altid Cz13(flyback kondensator) ,Tz4(BU508) , +17v Ru38(0,1ohm)ogDu18(BY299)
Død:
Ø/V dioder Dz7 (BY228) og  Dz8(BY299), +7v Ru39(0,1ohm) og Du21(By299)
Synk.fejl sort rand i billed:Rz19 (27kohm)
Lydfejl/blegt billed/AGC fejl: ICi2 (TDA2450) kun som erstatnings kit
Linie (hor.) udrivninger:Cz8 (100uf/35v)

Streger(mest) i top af billed(tilbageløb): CK8-0,1uf/63v,monteret under vert.køleplade
Billed folder i top: CK4-100uf/35v
Lin fejl (top):Cu31 4,7/250v.
Ø/V  fejl: Cz22 (4,7); Rz32 (10kohm) Dz7/8 , Cz19 (0,27) , D28, TIP41A  TK4 , TE2366 (sidder på venstr print nederste transistor lækker)
Ingen tuning (kun sne) : SDA3032 ved tuner, erstattes med  TSA5511 Servicemode:Tændt app.trykN1 eller N2 og derefter sevice sw.som aktiveres gemmen lille hul til venstre (tastatur på app.)inden 8 sek
Just med fb. taltastatur angiver funktion.,Step+-  =juster,-/-- =store
( 25 =hor.frek.26 =hor.pos(fase) 30 =vert.pos.27 =højde 28 =vert.lin. 32 =bredde  35 =ø/v trapez 33 =ø/v raster)
Config./fejldiagnose :  tryk 04 (når prosessoren har tjekket alle ic kredse viser display 04 igen) dette skal udføres hvis der skiftes eller isættes ekstra modul   ,store med -/--
(00=software ver. 04, 22=tekst  40=nicam  80=sound  84=stereo  88=chroma 8C= synk C2=pll  A2=tekst NVM  A0= TV NVM)

*********************

*********************

5000  
Død/Støjer :CU34 220UF 385V.
Sort skærm ellers ok Svart skärm, allt annat verkade fungera: 5Vs kun bara 1.2 volt, TA13 (BC327/25)
Mangler kontrast: TE9 (BC857)
Ingen tuning: SDA2586 
Ingen lyd: TDA1521 og RA73 (0R1)
Billed ruller efter ca 10-40sek:TDA8433
   

Tilbage til rep.tips