NOKIA eurostereo (2)

Netdel starter og stoper igen:D748
Netdel starter ikke:D717,D718 (R756 ændres til 100kohm)
U1 kun 70v ingen display:C715,C773
Går per.i st.by:T507-BC337-25 , C50 (inie driver)
Kan ikke starte fra st.by:T741.T783
Højspænd.fejl BU508 bræder af eller ø/v fejl : 0,027uf/400v
Død: T507(BC337-25)og C507(220UF)
Ved alle mærkelige fejl/ I2C bus fejl:FJERN NICAM Modul  (MSP2400 nicam ic er defekt ,app.kører fint uden nicam modul)., (kan også være tuner)
Udrivninger støjer i hsp./netdel(ved kold start): (+15V) C787-10uf ,C773-470uf  C753-47uf, C776-47uf

Service mode: på fb. tast inden 1 sek. -/-- , MENU , TV
( I ,M,PROG)
(STEP +,-  =vælger  VOLUME +.- =just. *(prog) =store

eurostereo 2  
Højspænd.fejl BU508 bræder af :Ved TEA5170 sidder en 10uf/50v,skal altid skiftes,diode D785 på ben 7 af TEA5170,liniedriver BC337,BC368 og el.lytterne omkring dem 
Død (NOKIA 7164):C726 loddes ,T507 (BC337) måske defekt
Måling på linie udg.:Lod lin.udg.transistor ud,sæt en 40w240v pære i som belastning.Emitter på T782/T783 stelforbindes med en 4,7kohm modstand Der kan nu måles på TEA8170 m.m.uden at app.slukker

Tilbage til rep.tips