Panasonic vcr 


NVG21 Display forsvinder ved play og eject eller død:  i power supply C18- 47uf 50v   C22- 47uf 50v(evt også C17) C24- 1000uf63v  C21- 10uf16v  og  C12- 47uf16v
NVJ30/L25 død : 1uf 400v  i power supply
NVD48 død: D12 (18v zener) i power supply
NVSD40 viser H02 i display :Loading fejl/ lodning på BA6887 loading motor ic 
Forkert hastighed m.m.:330uf el.lytter i netdel sekundær(skift alle el.lytter i sekundær før andet mistænkes)
sådan just RF.modulator i nogle modeller:
RF-out
:Tryk MENU i ca 5 sek.indtil der kommer sort/hvid bar på skærm, tryk uhf kanal nr.21 til 69 tryk STORE
Modulator sluk/ tænd: Tryk MENU i ca 5 sek.indtil der kommer sort/hvid bar på skærm, tryk 0/1

 


med D-løbeværk

Capstan motor kører per. ikke: IC- AN3821 (evt lodning)

med K-løbeværk

Sløjfer bånd ind og ud igen:12v( el.lytter)
F03 eller F04 : loading motor-drev til loadermotor nr.  VDP1434.eller mode-switch  nr. VSS0365,kold lodning på  motor-driver ic
Smider båndet ud::Main lever unit VXL 2307 (brud i plastikkken), skift også VGD0868 = VP-2457 og  VDG0913 = VP-2463 hvis der har været fejl på tandhjul
Kun sne ved play-back og andre fejl loading, drum,capstan m.m.:lytter i power supply

ERROR KODER: tryk samtidig "FF" "REW" "EJECT"

F01 = drum motor stoppet
F02 = reel stoppet
F03 = Loading motor i load retning
F04 = Loading motor  i the unload retning 
F05 = capstan motor
F06 = elevator ind/eject
Æder bånd : kobling (nr.VXP1409) Se sidste errorkode: Tryk EJECT - FF - REW  ( eller EJECT og CUE FORWARD) 0=ingen fejl

Det vanligaste felet med denna mekanism är att 
motorkopplingen spricker och roterar på axeln.
 
Felkoder som då uppstår är F03 ; F04. 
Kan också vara MODESWITCHEN VSS0365 
eller dåliga lödningar på motor IC:n. 
Vid byte av VDP1434 
Montera ut mekanismen och vrid på snäckskruven så 
att mekaniken inte sitter i spänn. 
Rengör axeln från fett och tryck dit en ny motortapp. 
Motortappens Part No. VDP1434 
Motorns Part No. VEM0427 


Dropp out i bilden, särskilt i början av bandet. 
Bandet klättrar på capstanaxeln 
Ljudet försvinner alt låter dovt.
 
Byt: PINCH ROLLER UNIT 
Part No. VXL2246 
Kassett kan fastna i mekaniken / alt. 
mekaniken låser sig

För att frigöra mekaniken kan en 4,5 till 5 volts 
spänning kopplas till motorn. 
Möjlig orsak är att Main Lever Unit F spricker. 
Ersätt med en ny Part No. VXL2307 
Använd servicemanual om du är osäker / notera 
annars noga. 
Kontrollera också kuggarna på: VDG0868 och VDG0913 
Var försiktig vid borttagande och återmontering av mekanismen. Tornen som innehåller photosensorerna
kan böjas och då kan lödpunkterna på undersidan av det stora kretskortet lossna.
Fel som då inträffar kan vara att videon inte tar emot band. 

Videon äter band. 
Byt: CENTER CLUTCH 
Part No. VXP1409