PHILIPS  ctv

PHILIPS ANUBIS A
NETDELS KIT:SBC7021
Død+95V er ca.+30V: Hvis stik M5 fjernes og der er 95V , D6555 i 5V delvis kortsluttet
Billed blinker ved max. lys:T7554 - BC337
Død:HSP trafo,BUT12AF,6,8NF (flybackkond)
Død:
Vertikal IC TDA3653
PHILIPS AA5AB Død:Transistor på billedrørsprint kortsluttet + breddespole skiftes
PHILIPS CP 90 Linie udrivninger: C2075 -10uF
5V mangler efter thyristor: C2691 330uF ,TDA2579 ,cpu
Kanal display viser 3 derefter F1:  F1690- 400mA
Vert.fejl: R3623 -8.2ohm /R3582 -3R3
Philips  D16-2 ( 28DC2670/33R)  Død: Blå kondensator1,2 -2,2n/2kv (ved højsp.trafo) kortsluttet  
Philips  FL1.6 Lille billed: 141V er kun 115v D6372(LL4148)
Støj (digitalt) i billed:IC7206 ( TMS4C1050-3N )4822 209 60525
Ingen tuning/afstemning:33V til afstemning mangler R3240 (100kohm)
Dårligt tuner billed (sne):
el.lytter i tuner + rengør print under lytterne
LED blinker:
. Tuner defekt
Test netdel: Kortslut B-E på T7384  (forhinder cpu i at lukke netdel ned), hvis der på B af T7381 er mere end 0,5V er der overbelastning i feks.vertikaldelen , afbyd +141V (lod L5511 fri) belast med en 60W pære (hvis intet lys, er der fejl i lydudgang (TDA1521) eller netdel)
Service mode: På det venstre print er der en 3ben connector (under billedrør)det miderste ben forbindes til et af de to andre (se label  på printet og følg pilene)Brug S23 og S24 SERVICE (SERVICE DEFAULT resetter til fabriks indstilling).
PHILIPS GR-1AX  (14`) Hotel mode: prog38,tryk STORE og CONTROL+( på nogle modeller STORE på app.og Sleeptimer på fb).for at låse/åbne
DØD: 6,8uf/50v ved linie.trafo./. zenerdioder 6638 - 6640- BZX79 C36
Philips   GR2.1AA Netdel pumper : hvis IC7600 ben8=0V  er der fejl i beskyttelses kredløbet
Død, pumper et par gange ingen lys i lysdiode:

Kondensator Philips (blå) 1n5 Position 2545  (kortsluttet )
Blinkende billed/Tekst synk.fejl: IC SAA på tekst modul
Intet billed:IC7880(PCA84C81AP) på tekst modul  (prøv evt. at fjerne modulet, hvis der  er billed  er IC7880 defekt))
Philips   GR2.2 Linie udrivninger/pumper:Thyristor 6670 i netdel
Efterslæb (dårligt billed): C 2526 på billedrørsprin
Philips   GR2.2A Pumper: Diode 6666 (36V zener SMD)er kortsluttet.
Netdel hyler:C2912 (1.8-2.2nf/2kv)ved hsp.trafo kortsluttet
Philips  L6.1 Vil ikke starte: Optokobler i netdel,  R3134 ændres til 33ohm
Philips  L6.2 (28PT4323/11) Rep kit netdel: SBC7062
Test netdel: En 60w pære over C2515 (lod først l5423 fri)
Starter ikke (piber lidt):
C2915(390nf)er defekt, har loddet sig løs, R3929(220ohm) og R3930(560ohm) er evt.også brændte, (komponenterne sidder på det stående print),  eller C 2912 (2,2 nF 2 kV) på afbøjnings modulet kortsluttet.
Vil ikke slukke, pumper i standby:2stk.1uf og optokobler
Død:transistor 7906 defekt
+150V er for lav (ca.130-140V): R3509(47kohm)  har ændret værdi
Ø/V fejl: Mosfet og evt. modstand på afbøjnings print defekt

Bemærk: netdel kører også i standby det er kun lin.styring der afbrydes. IC TDA8361/62 er sjældent fejlbehæftet og udskiftes kun med en i samme nr.serie eller en original for at undgå vert/horz og farvefejl

Philips  L9.1 Pumper/flimrer: C2002 ændres til 330µF
Philips MD1-2E Død:390nf/250V,check  560ohm stående og  220ohm liggende ( på stående print)
Philips MD2.2 (matchline 100 HZ) Billedet lyser op med tilbageløbslinier.(defokuceret) Billedet er periodisk ok. Apparatet går ofte i protection: Defekt billedrør...

Tilbage til rep.tips