PHILIPS  G110

REMOTE CONTROL:PHILIPS  RC5801 RC5901 RC5903 RC5913 RC9050 RC9060,
KÖNIG IR9556 ,    COM3012
HSP trafo (FLYBACK TRANSFORMER) GR5660 :  482214010384 (HR6213)

Slukker ikke app.v.st.by.:Thyristor 6670 (SFOR5D) og diode 6669(LL4148)
Per.død: lodninger på og omkring linie trafo,eller defekt trafo.
148V er kun ca 25V: Linie/hsp. trafo,TS7545 (BU508AF), C2546 (8,2NF),C2545 (1,2NF), 6592 (SMD ZD30)
Død hsp.støj: C2550 ( 390NF250V)
Død: pumper,HSP trafo bliver meget varm ,skift HSP TRAFO

Kun St.by,LED blinker i ca 3 sek.:IC7705 (TDA2579) 
Line osc. stopper per.:C2459(100nf)
Netdels kit (PSU REPAIR KIT): (SBC7020) 4822 310 20489
BUT18AF                  nr. 7625
CNX83A (OF4832)         7614
FUSE T2A                       1600
BC848C1LP                      7612   7637
BC858C3LP                      7615   7651
BC857C3GP                      7652
BC8176DP                        7654
BC368                                7616
1N5061                              6602 6603 6604 6605
LL4148                              6611 6112 6113 6614  6644  6646  6649  6653
1N4148                              6622
BZV85-C5V1                     6617
BZV55-F2V4                     6638
BZV55-F6V2                     6637
100ohm                              3622  3623
Vert fejl(top): C2981 (1000uf 25v)
Vert. lin: C2509 (2,2uf)
Ingen afbøjn.:TS7500,7502,7503 og evt. R3570(15ohm) ben1 lin.trafo 
Smal streg (efter ca 5 min),derefter sort billed:TR7500 (BC337)
Hor.pos.:TS7593 (BC558),TS7594 (BC548) R3596 (15ohm)
Bredde ingen just.:Potmeter R3525 (10kohm)
Bredde varierer med lysstyrke:C2526 (6,8nf eller 12nf)
Lyd ok, intet billed: R3375 (180R) ogIC7465. (TEA5101A) på billedrørsprint 
Sorte bjælker i billed:C2509 (2,2uf/63v) t.v for hsp.trafo

Tilbage til rep.tips