Philips Video

ERROR KODER tryk Stop på f.jernbetj.og hold nede,tryk PLAY på app.i ca 5 sek,. med SELECT,TIMER eller OK steppes gennem menu( fejl koder slettes med CLEAR  eller X)

Koder vises i display  feks  D-ERR 1-024  eller  xx:24:E1(fejl kode 1)(funktion 24)
1=Loading 2=Capstan motor 3=Bånd sensor 4=Venstre sp.tallerken 5=Højre sp.tallerken 6= Tromle motor

(024 eller 24 betyder den funktion hvor error koden er opstået)01=st.by 03=stop 04=play 06=rec 10=spol.frem 11=spol.tilbage 16/17=eject 24=rec.insert

Timetæller display viser feks.  l-CNT 0035  eller 00:00:35(har været i brug 35 timer)

GL.modeller-(Charly løbeværk) tryk  STORE og SET-CLOCK tilslut netspænd. og slip knapperne 
koder vises i prog.display venstre ciffer funktion hvor error opstår,højre ciffer error koden feks 23
 
FUNKTION 1=rec 2=play  4=rew 5=forw.
 
ERROR 1=loading 2=capstan 3=drum 4=højre sp.tall.

CHARLY løbeværk 
Udskift  trykrullen på 2 minutter:

Load ind uden bånd
Tryk tandhjul ned (med tynd skruetrækker gennem hul ved lydhoved) som trækker stangen til trykrullen og hold det nede (på gamle modeller er der også en lås som skal skubbes væk fra tandhjulet med en tynd skruetrækker, inden tanhjulet kan skubbes ned)
Udløs trykrullen (tryk ved fjeder på stang med gaffel som holder trykrulle mod capstan)
Træk trykrulle ud (mod venstre)
Indfør ny trykrulle, trykkes fast i gaffel udløs tandhjul
   
Vanliga mekaniska fel på Philips Turbo Drive  
Bandet fastnar i videon / Eject fungerar ej. 
Man kan höra att laddmotorn går men inget händer. 
Åtgärd: Byt Shaft Kit Best. Nr. 4822.310.10657
1 Bandet blir tuggat i kanten, viker sig. 
2 Dålig bild de första minuterna. 
3 Bandet klibbar fast på tryckrullen. 

Åtgärd: Byt tryckrulle !! Best. Nr. 4822.528.70775 
Bromsarna fungerar ej tillfredställande 
Åtgärd: Axeln till Pulse Lever släpper / bryts. 

Repair Kit K 
Fjädern till Record protection lever lossnar. 
Orsak: Liten plastklack brustit. 

Denna detalj finns också i: 
Repair Kit K 
Kit A   SBC 7010    4822 310.31954
Kit B   SBC 7111           " 310.31955
Kit E   SBC 7114           " 310.31958
Kit F   SBC 7115           " 310.31959
Kit G   SBC 7116          " 310.31961
Kit H   SBC 7117          " 310.31962
Kit I    SBC 7118           " 310.31963
Kit J    SBC 7119           " 310.31996
Kit K  SBC 7120           " 310.31997
Laddar ej upp band ordentligt 
Åtgärd: Byt Intermediate Lever. Tappen på undersidan brister som 
skall ta tag i en klack på Cam Wheel. 
Finns i repair Kit F Best. Nr. 4822.310.31959 
   
 VR200  Dårligt tuner billed,som AGC fejl:C2523 (0,27uf smd)(synk genindsætning)