Prosonic, Bush, Dantax, Euroline, Watson, Universum,
Mitsubishi, Goodmans,Karcher,Lumatron VESTEL,chassis11AK--

 Profilo     Onwa   Beko

Med 11AK08  11AK10chassis (Vestel)  
Netdel pumper:IC801(TDA4605) R804,R805, VR801(2,5kohm)
Død netdel:Nettrafo TR802 (kortsluttet) R809(0,47ohm), Q801(BUZ90) ,R805(330kohm), R801(82kohm) R802(75kohm),R806(75kohm), IC801 ,D808(BA156) ,D806(1N4148)
+A1 for lav:R813(10kohm/5,6kohm),VR801(4,7kohm/2,5kohm), C817(1uf) ,D807
Q801 kortslutter ,IC801 defekt :R805(330kohm) afbrudt
Vertikal fejl i top:D701(1N4007), C704(0,1uf), R717(680ohm) IC401(TDA8362), C707(100uf) R709(470ohm), R710(980ohm), C704(0,1uf)
Vertikal fejl i bund:C705(3,3uf), C701og702(4,7nf), C704(220nf)
Smal streg:IC701(TDA3654), R711(4,7ohm), R707(3,9kohm), R706(1,8ohm), C706(1500uf)
Billed pos.forskudt op:C706(1500uf)
Billed hopper,varierer i højde:R441(10mohm),  VR702(højde potmeter)
Lys varierer eller mangler:+A1 for lav,C907(10nf),R925(470kohm)
Sorte linier i billed:560ohm modstande på ben 42 og 43 IC401(TDA8362)
Sort skærm (blanking) evt.periodisk: D701(IN4003), C707(100UF63V)i  vertikal del
AGC fejl (sne):C428(2,2uf ben 48 IC401),IC401 ben 47 tuner AGC  ud
Synk fejl: IC401,C408(47nf ben 15 IC401)
Låst i AV:IC501 ben 12 kortsluttet til stel via Q404/504 (BC548)
OSD fejl ,går per i St.by:IC502(eeprom)
Mørkt billed :R925(470kohm),C907
Rødt,grønt ell.blåt billed:R904,R911,R918 (680kohm)
Mangler en farve:R905;R912,R919 (1,2kohm), Q901, Q903, Q905
Ingen farver: C418 (100nF)
Ingen lyd:I2C bus afbrudt til IC308
Lyd udgangs ic bliver varm eller brænder af:C373, C360, C361
Ingen tekst , periodisk blank skærm , periodisk ingen lyd:X102 (27mhz)

Service mode 11AK08:VOL-(på app.), PROG (på fjernbej).. - (på fjernbetj.), TV (på fjernbetj.) ,
STORE=Rød  Forlad service = TV
Service mode 11AK10:
MENU  734

*********************

*************************

11AK12 Foto chassis 11ak12
Netdel pumper:820kohm i netdel Ingen vert.afbj.:R818(22kohm) ved hsp.trafo 33v til vertikal osc
Sort skærm:C608(10uf/250v)

*********************

*********************

11AK18 Service mode: MENU 1675

*********************

*********************

11AK19  
Død: BUZ90, MC44604, R825(2.2mohm), R806(22kohm). R867(0.33ohm),
Q802 kortslutter:D807(BA159)
LED blinker:R867(0.33ohm),D605(ben 5 linie trafo)
Starter op og går i st.by:+33Vog+45V for lav, C612/100uf), D605(BA157) ben 5 linie trafo, IC807(7805), C820(1000uf/25V)
Kan ikke starte kun ST.BY:TDA6108, R914(47ohm) på billedrørsprin
Kan per.ikke starte:R601(10kohm),D602 ,D603(1N4148) hor.flyback
Netdel punper:C829 (47uF/200V) i 150V forsyning
Piber: L603

Kun remote virker:Option 7 bit 3 til 1
Ingen vert.afbøjn.:TDA8351 TDA8356, R704(1ohm100ohm), D606(BY157)
Tilbageløbsliner over skærmen(intet billed):
R704 (ben 6 vert.ic)
Intet billed eller kun tilbageløbsliner:C902(10uf/200V), R914 (47ohms)  IC901(TDA6107 TDA6108) på billedrørsprint
Sort skærm:
C608(10uf/250v)
Periodisk blegt billed:  TDA9181(comb filter til IC401 videopross.) kun mon. i pro udgaver
Ø/V fejl:
Q683=FET(BUK444/BUK455/BUZ90), R6299(21".2,2ohm 28"27ohm 32"47ohm), C630(0,43/250V)
Q683 kortsluttet:L604
Ingen lyd:
R829 (4.7 ohm) 
  Service mode:MENU 4725

*********************

*********************

11AK20  
Dårligt billed:150kohm 3stk på billedrørsprint
Død:R851 (0.33ohm). R813(120kohm) ,R845(1,5Mohm) Q801(MTP6N60E/BUK455), TR802(sw.mode trafo)
Død/kun st.by:C608(10uf/250v), D604 (BA157)  +200v til RGB udgang
Død/tripper:D805 (1N4148), C810 (100nF)
Q602 kortsluttet/går i st.by per,  C602 (22uf/63v),
  C601 (100nF)  linie-driver

Mørkt billed:Q901 (BC558b) på billedrørsprint
Ingen tuner afstemning:R822 (15Kohm/2w) 33V
Ingen tuner A/V ok:STV8224
Intet billed.lyd ok:R718 (4,7 ohm 1w) vertikal afbøjning
Ingen lyd:R829 (4.7 ohm 1w) 12v til IC301(TDA2822)  lyd udgang
Vertikal lin.fejl:Q701 (BC548b)

  Service mode:MENU 4725

*********************

*********************

11AK28  
Død:C216 (47uf/250v) En farve mangler eller lyser op: TDA 6111Q på billedrørsprint
  Service mode: MENU 1675

*********************

*********************

11AK39 Foto Vestel 11AK39

********************

*********************

   
PROFILO  PT90-PT92 chassis  
Død netdel:TDA16846 RP5(1mohm), RP6(3,9mohm) RP7(15ohm), RP8(33kohm)
Død LED blinker: CP10(10nf/50v) i netdel
Tuning:Hold "MENU" nede i 5-10sek (hopper til kanal select),hold nede  5-10sek mere (hopper videre til valgte kanal for set up)
Menu button hold down for 5-10 sec(it jumps into channel selection for tuning),hold down 5-10sec (jumps into the selected programme channel for set up)
   
PROFILO  SM-1 chassis Foto chassis  
DØD:Q101(BUK455),TDA4605,R108(270kohm),  R101(5,6ohm)
Død punper:C599( 2,2nf) ved hsp.trafo ben 1
Q602(BU508D)kortslutter,lin osc kører forkert m.m.:+33v mangler  R124 (15kohm)afbrudt   NB:ic I101 (TDA8360/62) er næsten aldrig defekt i disse app.
Q602 bliver varm og der mangler bredde:1ohm modstand på Ø/V modul (kan ikke køre uden Ø/V modul)
Vertikal:TDA3654
Mangler højde: R340 (3.3mohm) ben 43 IC1101(TDA8360), R124(15k)
Mangler højde og lyd m.m.:
8v mangler på ben 10  IC1101(TDA8360) spole . L300 afbrudt ,C309(10uf/25v)
Sorte hor. linier i billed:
C454 (10uf/25v)

Tuning:Tryk "TV" , tryk "MENU" og hold nede ( første menu er sound )når OVERVIEW menu vises slip knappen, tryk "MENU" igen (brug VOL+ til at navngive stationer)

********************

********************

PROSONIC CTV21-t1    (Unal elektronik) Foto ctv21 chassis
Død: Q10(BUZ91), R108(270kohm), R109(330kohm), C112(47uf/16v), C109(1uf/16v)  

********************

********************

PROVISION L2103T Foto L2103 chassis

********************

*********************

PROVISION LT1410T (Siauliu tauro televizoriai  ) Foto LT1410 chassis
Død netdel:R57(5,1ohm), R43(330kohm), R44(820kohm), C23(4,7uf/16v),  C25(100uf/16v), VT3(BUZ91)
Død netdel ok:Lodninger omkring VT8(2N6718), R151(68ohm), R153(68ohm) , T2(lin.driver trafo)
Vertikal fejl:TDA3653b

********************

*********************

DANTAX  TLD15   (beko) Foto TLD15/Beko 14.1 chassis

********************

*********************

Dantax TRIADE 34 (346KA Exclusive 34)  
Død:kold lodning  2,7 nF (1600V MKP),  S2000AF=BU508AF  

********************

*********************

 AWANT  2804 Foto AWANT 2804
Tv:n pumpar:Lödfel i avlänkningskontakten vilket gjort att plasten i kontakten har smält., Ta bort kontaktlisten och löd kablarna direkt i hålen.
Tv:n pumpar:L604 lödfel (glapp) + S602 = BY228 (Läckte)

Vertikal fejl : TDA8381+ 100ohm + 100uf/63v.

***************

***************

 EUROLINE  
  tv model EUROLINE
Død:
Modstand til forsyning af prosessor CTV352/V1.4  afbrudt (12v fra LM317 er ca 2v )

***************

*********************

Gamle modeller (onwa)  

( ca.1985-1995) 

Chassis foto
Netdelsfejl: el.lytter  i netdel skiftes, hvis U1 er for høj (HSP/BU defekt)Transistor i netdel brug feks.BUT12AF.Hvis der er belastning efter rep.kan det skyldes TEA5101 på billedrørsprintet
Hvis netdel er død,og der sidder en TDA4605 i  kan det skyldes opstarts modstande (ca.180K-330k)Transistor brug  BUT12AF (er det en mosfet brug BUK455)skift også alle små el.lytter i netdel.
12V:
kan mangle eller er ca.3V, en 12Vzenerdiode ,som sidder i serie med 4,7ohm modstand er kortsluttet.. (fjern evt formodstand ca 33ohm5w og zenerdiode, monter en 7812 reg. ben 1 til 18v(ene side af formodstanden).ben2 til stel og ben 3 til 12v,spænd ic reg.fast på kølepladen )
Kraftig brum i billed:100uf/400v 
Kan ikke starte ved koldt app:1000uf /16v (5v forsyning) der sidder en 5,1v zener og formodstand på ca.68ohm/5w 
Vertikal ic:TDA1771 der kan bruges TDA8174 (samme benforbindelser)
LINIEUDG.TRANS.;brugBU508D
Blank skærm:TDA 8452

 

Tilbage til rep.tips