SCHNEIDER  ctv

SCHNEIDER DTV1 / 2 Service-Mode: Tast på Digiboard og samtidig Tast"C" på fjernbetj.
indstilling  Bass+/-  Vol+/- = ændre  "Ideal" = store ( forlade sluk eller TV)
 SP=Hor.pos; BP=Centrering  AO=Vert.pos; HO=Højde; Ho=Højde fin.just.; SO+So+SI+Si=Lin. YO=Bredde; ZO-Zo=Ø/v ;PO-Po  ZI-Zi-PI-Pi=Ø/v
Rød/grøn eller blå farve mangler eller er svag:en 100 (39 eller 22)kohm på billedrørsprint
Dårlig lyd (støj) /ingen vol.reg/ingen lyd.:
C21 (220uf ), C47), IC U2829.
 Vertikal ingen afbøjning: R5..16(220Ohm)  R5..17 (4,7Ohm)  R5..19 (1,5Ohm) T5..2 (BD683)   Lod stikket til afbøjningsspolen 
Starter op og går i standby:D3..4 (BA159) 
For stort billed,netdel piber:C2..19 (100µ) 
Kan ikke låse stationer m.m.: C4..1 (10µ/50V) 

DTV2 Chassis foto

SCHNEIDER DTV3 Service mode:Tryk samtidig rød og blå på fb og inden 5 sek.prog + og - på app.: 
drejehjul vælger/justerer (gul og grøn raster just.) ,rød knap lås værdi
 Standby for at forlade
SCHNEIDER TV 4 / 8 /9 Service mode:Tryk samtidig rød og blå på fb og inden 5 sek.prog + og - på app.:
 pilknap op/ned vælger, pilkap ventre /højre just.
(låser automatisk) Standby for at forlade
TV4-Død:C806-56uf ændres til 100uf og evt.C807-1uf ændres til 2,2uf , lodninger ved TDA4605
En farve mangler:1,5kohm eller 68kohm evt.TDA6101 på billedrørsprint

TV4 Chassis foto    TV9 Chassis foto

SCHNEIDER TV-100 Service mode:Tryk samtidig rød og blå på fb og inden 5 sek.prog + og - på app.: pilknap op/ned vælger, pilkap ventre /højre just.   OK låser ,tilbage med TV Menu fjernes med gul knap
   

Tilbage til rep.tips