Sony SLV-xxx

 

SLV-SE200  
Går bra i c:a 3-5 minuter därefter börjar displayen blinka och videon låser sig:Byt: L401 (5 volten passerar spolen)  
   
ERROR KODER:vises i counter display og forsvinder når app.slukkes  
01 højre sp.talle.
02 venstre sp.tall.
03 tromle motor
04 capstan frem 
05 capstan tilbage 
06 load ind
07 load ud

 ERROR-CODES IS SHOWN IN THE H:M:S FLUORESCENT 
DISPLAY.
01 T REEL ROTATION
02 S REEL ROTATION
03 DRUM ROTATION
04 FOWARD CAM MOTOR ROTATION 
05 REVERSE CAM MOTOR ROTATION 
06 CASSETTE LOADING
07 CASSETTE UNLOADING

 CODES ARE CLEARED WHEN AC IS REMOVED
10=load in  11=load ud  12=?  20= højre spoletallerken stoppet ved load ud 21=venstre sp.tall. stoppet ved load ud  24=højre sp.tall.stoppet ved play  30&31=capstan  40,41,42&44=tromle stop  50&70=dew 60=elevator

(1=load in fejl 2=load ud fejl 3=højre sp.tall. 4=venstre sp.tall. 5=capstan 6=tromle )


10 Load direction cam encoder failure
11 Unload direction cam encoder failure
12 Cam encoder failure at initialization of cam position
20 T/U Reel slack when unloading
21 Supply reel slack when unloading
22 T/U reel rotation failure
23 Supply reel rotation failure
24 FG failure at start of T/U reel
25 FG failure at start of Supply reel
30 Failure at start of capstan
31 Failure at steady state of capstan
40 FG failure at start of drum
41 PG failure at start of drum
42 FG failure in steady state of drum
44 Phase failure in steady state of drum
50 Dew
60 Front load cassette compartment failure
70 Dew when ejected

tilbage